1. Overblik over databeskyttelse

Generelle bemærkninger

Følgende noter giver et simpelt overblik over, hvad der sker med dine personlige oplysninger, når du besøger denne hjemmeside. Personoplysninger er alle data, som du kan identificeres personligt med. Detaljerede oplysninger om databeskyttelse kan findes i vores fortrolighedspolitik nedenfor denne tekst.

Dataindsamling på denne hjemmeside

Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på denne hjemmeside?

Databehandlingen på denne hjemmeside udføres af hjemmesiden operatør. Dine kontaktoplysninger kan findes i aftrykket af denne hjemmeside.

Hvordan indsamler vi dine data?

På den ene side indsamles dine data ved at give os dem. Det kan for eksempel være data, du angiver i en kontaktformular.

Andre data indsamles automatisk eller med dit samtykke, når du besøger hjemmesiden af vores it-systemer. Dette er primært tekniske data (f.eks. internetbrowser, operativsystem eller tidspunkt for sidevisning). Disse data indsamles automatisk, så snart du indtaster denne hjemmeside.

Hvad bruger vi dine data til?

Nogle af dataene indsamles for at sikre, at hjemmesiden leveres uden fejl. Andre data kan bruges til at analysere din brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du med hensyn til dine data?

Du har til enhver tid ret til at modtage gratis oplysninger om oprindelsen, modtageren og formålet med dine lagrede personoplysninger. Du har også ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af disse data. Hvis du har givet dit samtykke til behandling af data, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke i fremtiden. Du har også ret til under visse omstændigheder at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Du har også ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

Du kan til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet i aftrykket, for yderligere spørgsmål om databeskyttelse.

Analyseværktøjer og -værktøjer fra tredjepart

Når du besøger denne hjemmeside, din browsing adfærd kan statistisk evalueres. Dette gøres primært med cookies og med såkaldte analyseprogrammer.

Detaljerede oplysninger om disse analyseprogrammer kan findes i følgende politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

2. Hosting og content delivery networks (CDN)

Ekstern hosting

Dette websted hostes af en ekstern tjenesteudbyder (hoster). De personoplysninger, der indsamles på denne hjemmeside, gemmes på værtens servere. Disse kan omfatte IP-adresser, kontaktanmodninger, metadata og kommunikationsdata, kontraktdata, kontaktoplysninger, navne, internetadgang og andre data, der genereres via et websted.

Værten bruges til at opfylde kontrakten til vores potentielle og eksisterende kunder (art. 6 sek. 1 lit. b GDPR) og af hensyn til en sikker, hurtig og effektiv levering af vores online tilbud fra en professionel udbyder (Art. 6 sek. 1 lit. f. GDPR).

Vores Hoster behandler kun dine data i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde sine præstationsforpligtelser, og vil følge vores instruktioner med hensyn til disse data.

Indgåelse af en kontrakt om ordrebehandling

For at sikre behandling, der overholder databeskyttelse, har vi indgået en kontrakt om ordrebehandling med vores hoster.

3. Generelle bemærkninger og obligatoriske oplysninger

Privatliv

Operatørerne af disse websteder tager beskyttelsen af dine personoplysninger meget alvorligt. Vi behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med de lovmæssige databeskyttelsesbestemmelser og denne databeskyttelseserklæring.

Når du bruger denne hjemmeside, indsamles forskellige personoplysninger. Personoplysninger er data, der kan bruges til personligt at identificere dig. Denne fortrolighedspolitik forklarer, hvilke data vi indsamler, og hvad vi bruger dem til. Det forklarer også, hvordan og til hvilket formål dette gøres.

Vi vil gerne påpege, at dataoverførsel via internettet (f.eks. når der kommunikeres via e-mail) kan have sikkerhedshuller. Fuldstændig beskyttelse af data mod tredjeparters adgang er ikke mulig.

Bemærkning til det ansvarlige organ

Den dataansvarlige på denne hjemmeside er:

Kleinfeldt GmbH
Dietkircher Strasse 3
65552 Limburg – Eschhofen

Telefon: +49 6128 93 52 80
E-mail: info@kleinfeldt-gmbh.de

Den registeransvarlige er den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre beslutter sig for formålet med og midlerne til behandling af personoplysninger (f.eks. navne, e-mail-adresser osv.).

Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling

Mange databehandlingsoperationer er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. En uformel besked via e-mail til os er tilstrækkelig til dette formål. Lovligheden af den databehandling, der udføres, indtil tilbagekaldelsen forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

Ret til at gøre indsigelse mod indsamling af data i særlige tilfælde samt direkte markedsføring (art. 21 GDPR)

HVIS DATABEHANDLINGEN PÅ GRUNDLAG AF ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F GDPR, DU HAR TIL ENHVER TID RET TIL AT VÆRE FRA DIN SÆRLIGE SITUATION, MOD BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER DISCENDMENT; DENNE GILT OGSÅ FOR EN PROFILERING PÅ DENNE BESTEMMELSE. DET RESPEKTIVE RETSGRUNDLAG, SOM BEHANDLINGEN ER BASERET PÅ, FINDES I DENNE DATABESKYTTELSESERKLÆRING. HVIS DU BOR, VIL VI IKKE MERE BEHANDLE DINE PERSONOPLYSNINGER, DET ER TIL, KAN VI ANBEFALES TIL DEN BEHANDLING, SOM DINE INTERESSER, RETTIGHEDER OG FRIHEDER ER, ELLER BEHANDLING AF RETTEN TIL RETTIGHEDER (ANSVARSFRASKRIVELSE TIL ART. 21 ABS. 1 GDPR).

VIL VÆRE PERSONOPLYSNINGER TIL BRUG TIL DIREKTE BRUG, DU HAR RET TIL, TIL ENHVER TID MOD BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER MED HENBLIK PÅ PERSONOPLYSNINGER; DENNE GILT OGSÅ FOR PROFILERING, SÅ VIDT DET MED DEN DIREKTE ANVENDELSE I FORBINDELSE. HVIS DU KONTAKTER, VIL DINE PERSONOPLYSNINGER IKKE BLIVE BRUGT MERE TIL FORMÅLET MED DEN DIREKTE BESKYTTELSE (RESUMÉ TIL ART. 21 ABS. 2 GDPR).

Ret til at klage til den kompetente tilsynsmyndighed

I tilfælde af overtrædelse af den generelle databeskyttelsesmyndighed har de pågældende personer ret til at klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor de har sit sædvanlige opholdssted, sit arbejdssted eller det sted, hvor den påståede overtrædelse finder sted. Retten til at klage berører ikke andre administrative eller retslige retsmidler.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få oplysninger, som vi behandler, automatisk behandlet på grundlag af dit samtykke eller i opfyldelse af en kontrakt, der udleveres til dig eller til en tredjepart i et fælles, maskinlæsbart format. Hvis du anmoder om direkte overførsel af dataene til en anden dataansvarlig, vil dette kun ske, hvis det er teknisk muligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte overførslen af fortroligt indhold, såsom ordrer eller anmodninger, du sender til os som webstedsoperatør, bruger dette websted SSL- eller TLS-kryptering. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved at ændre browserens adresselinje fra “http://” til “https://” og ved låseikonet i browserlinjen.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

Krypterede betalingstransaktioner på denne hjemmeside

Hvis der efter indgåelsen af en betalt kontrakt er en forpligtelse til at give os dine betalingsoplysninger (f.eks. kontonummer i tilfælde af direkte debitering), vil disse data være nødvendige for betalingsbehandlingen.

Betalingstransaktioner via de sædvanlige betalingsmidler (Visa/MasterCard, direkte debitering) udføres udelukkende via en krypteret SSL- eller TLS-forbindelse. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved at ændre browserens adresselinje fra “http://” til “https://” og ved låseikonet i browserlinjen.

I tilfælde af krypteret kommunikation kan dine betalingsdata, som du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

Information, sletning og berigtigelse

Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du ret til gratis oplysninger om dine lagrede personoplysninger, deres oprindelse og modtager og formålet med databehandlingen og om nødvendigt retten til at berigtning eller sletning af disse data. Du kan til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet i aftrykket, for yderligere spørgsmål om emnet personoplysninger.

Ret til at begrænse behandlingen

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Du kan til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet i aftrykket. Retten til at begrænse behandlingen findes i følgende tilfælde:

  • Hvis du bestrider nøjagtigheden af dine personoplysninger, der er gemt af os, har vi normalt brug for tid til at bekræfte dette. Under hele undersøgelsen har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger har været/sker ulovligt, kan du anmode om begrænsning af databehandling i stedet for sletning.
  • Hvis vi ikke længere har brug for dine personoplysninger, men du har brug for dem til at udøve, forsvare eller gøre krav gældende, har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger i stedet for sletning.
  • Hvis du har en indsigelse i henhold til artikel 21, stk. 0, i 1 GDPR, skal der findes en balance mellem dine interesser og vores interesser. Så længe det endnu ikke er klart, hvis interesser er fremherskende, har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du har begrænset behandlingen af dine personoplysninger, kan disse oplysninger kun behandles, bortset fra opbevaring, med dit samtykke eller med henblik på at hævde, udøve eller forsvare retskrav eller til beskyttelse af en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til en vigtig offentlig interesse i EU eller en medlemsstat.

Indsigelse mod salgsfremmende e-mails

Der er herved gjort indsigelse mod anvendelsen af kontaktdata, der er offentliggjort inden for rammerne af aftryksforpligtelsen for at sende uopfordret reklame- og informationsmateriale. Operatørerne af siderne forbeholder sig udtrykkeligt ret til at anlægge sag i tilfælde af uopfordret afsendelse af reklameoplysninger, f.eks.

4. Dataindsamling på denne hjemmeside

Cookies

Vores hjemmesider bruger såkaldte “cookies”. Cookies er små tekstfiler og forårsager ikke nogen skade på din enhed. De gemmes enten midlertidigt under en session (sessionscookies) eller permanent (permanente cookies) på din enhed. Session cookies slettes automatisk efter afslutningen af dit besøg. Permanente cookies forbliver gemt på din enhed, indtil du selv sletter dem, eller indtil din webbrowser automatisk sletter dem.

I nogle tilfælde kan cookies fra tredjeparter også blive gemt på din enhed, når du indtaster vores hjemmeside (tredjepartscookies). Disse gør det muligt for os eller dig at bruge visse tjenester, der leveres af tredjepartsvirksomheden (f.eks. cookies til behandling af betalingstjenester).

Cookies har forskellige funktioner. Mange cookies er teknisk nødvendige, da visse webstedsfunktioner ikke ville fungere uden dem (f.eks. indkøbskurvfunktionen eller visning af videoer). Andre cookies bruges til at evaluere brugeradfærd eller vise reklamer.

Cookies, der er nødvendige for at udføre den elektroniske kommunikationsproces (nødvendige cookies) eller for at levere visse funktioner, som du ønsker at bruge (funktionelle cookies, f.eks. til indkøbskurvfunktion) eller for at optimere hjemmesiden (f.eks. cookies til måling af webmåleren) beregnes på grundlag af artikel 6- afsnit. 1 tændt. f GDPR, medmindre andet er angivet. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i opbevaring af cookies til teknisk fejlfri og optimeret levering af sine tjenester. Hvis der er anmodet om samtykke til opbevaring af cookies, sker opbevaringen af de pågældende cookies udelukkende på grundlag af dette samtykke (art. 6 sek. samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan indstille din browser, så du bliver informeret om indstillingen af cookies og kun tillade cookies fra sag til sag, udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt og aktivere automatisk sletning af cookies, når browseren lukkes. Når du deaktiverer cookies, kan funktionaliteten på denne hjemmeside være begrænset.

I det omfang cookies bruges af tredjeparter eller til analyseformål, vil vi informere dig om dette separat inden for rammerne af denne databeskyttelseserklæring og om nødvendigt anmode om dit samtykke.

Cookie samtykke med Borlabs Cookie

Vores hjemmeside bruger cookie-samtykke teknologi Borlabs Cookie til at opnå dit samtykke til opbevaring af visse cookies i din browser og til at dokumentere dem i overensstemmelse med databeskyttelse. Leverandøren af denne teknologi er Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (i det følgende benævnt “Borlabs”).

Når du indtaster vores hjemmeside, gemmes en Borlabs-cookie i din browser, hvor de samtykker, du giver eller tilbagekaldelsen af disse samtykker, gemmes. Disse data vil ikke blive videregivet til udbyderen af Borlabs Cookie.

De indsamlede data gemmes, indtil du beder os om at slette dem eller slette Borlabs cookien selv, eller formålet med datalagring udelades. Obligatoriske lovbestemte opbevaringsperioder forbliver upåvirkede. Nærmere oplysninger om databehandlingen af Borlabs Cookie kan findes på https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

Brugen af Borlabs Cookie Consent Technology bruges til at indhente de juridisk krævede samtykker til brug af cookies. Retsgrundlaget her for dette er artikel 6, stk. 0. 1 s. 1 tændt. c GDPR.

Serverlogfiler

Udbyderen af siderne indsamler og gemmer automatisk oplysninger i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk sender til os. Det er:

  • Browsertype og browserversion
  • operativsystem, der anvendes
  • URL-adresse til henvisninger
  • Værtsnavn på adgangsmaskinen
  • Tidspunkt for serveranmodning
  • IP-adresse

Disse data flettes ikke med andre datakilder.

Indsamlingen af disse data sker på grundlag af artikel 6, stk. 3. 1 tændt. f GDPR. Hjemmesiden operatør har en legitim interesse i den teknisk fejlfri præsentation og optimering af sin hjemmeside – til dette formål, serveren logfiler skal registreres.

Kontakt

Hvis du sender os forespørgsler via kontaktformularen, vil dine oplysninger fra anmodningsformularen, herunder de kontaktoplysninger, du angiver der, blive opbevaret hos os med henblik på behandling af anmodningen og i tilfælde af opfølgende spørgsmål. Vi deler ikke disse data uden dit samtykke.

Behandlingen af disse oplysninger sker på grundlag af artikel 6, stk. 4, i den europæiske databeskyttelse35. 1 tændt. b GDPR, hvis din anmodning er relateret til udførelsen af en kontrakt eller er nødvendig for at udføre foranstaltninger forud for kontraktindgåingen. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i effektiv behandling af de forespørgsler, der er rettet til os (art. 6 sek. 1 lit. f GDPR) eller på dit samtykke (art. 6 sek. 1 lit. en GDPR), hvis dette er blevet forespurgt.

De data, du indtaster i kontaktformularen, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette dem, tilbagekalde dit samtykke til opbevaring eller formålet med datalagring udelades (f.eks. efter at din anmodning er blevet behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser, navnlig opbevaringsperioder, berøres ikke heraf.

Anmod om via e-mail, telefon eller fax

Hvis du kontakter os via e-mail, telefon eller fax, vil din anmodning, herunder eventuelle personoplysninger (navn, anmodning) som følge heraf, blive gemt og behandlet af os med henblik på behandling af din anmodning. Vi deler ikke disse data uden dit samtykke.

Behandlingen af disse oplysninger sker på grundlag af artikel 6, stk. 4, i den europæiske databeskyttelse35. 1 tændt. b GDPR, hvis din anmodning er relateret til udførelsen af en kontrakt eller er nødvendig for at udføre foranstaltninger forud for kontraktindgåingen. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i effektiv behandling af de forespørgsler, der er rettet til os (art. 6 sek. 1 lit. f GDPR) eller på dit samtykke (art. 6 sek. 1 lit. en GDPR), hvis dette er blevet forespurgt.

De data, du sender til os via kontaktanmodninger, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette dem, tilbagekalde dit samtykke til opbevaring eller formålet med datalagring udelades (f.eks. efter at din anmodning er blevet behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser, navnlig lovbestemte opbevaringsperioder, berøres ikke heraf.

Tilmelding på denne hjemmeside

Du kan registrere dig på denne hjemmeside for at drage fordel af yderligere funktioner på hjemmesiden. Vi bruger kun de indtastede data til dette formål med det formål at bruge det respektive tilbud eller den tjeneste, du har registreret dig til. De krævede oplysninger, der anmodes om under registreringen, skal gives i sin helhed. Ellers vil vi nægte registrering.

For vigtige ændringer, for eksempel i omfanget af tilbuddet eller i tilfælde af teknisk nødvendige ændringer, bruger vi den e-mail-adresse, der blev angivet på registreringstidspunktet, til at informere dig på denne måde.

Behandlingen af de data, der indtastes på registreringstidspunktet, sker med henblik på at udføre det brugerforhold, der er etableret ved registreringen, og om nødvendigt til indledningen af yderligere kontrakter (art. 6 sek.

De data, der indsamles under registreringen, vil blive gemt af os, så længe du er registreret på denne hjemmeside og vil derefter blive slettet. Lovbestemte opbevaringsperioder forbliver upåvirkede.

Kommentar funktion på denne hjemmeside

For kommentarfunktionen på denne side gemmes ud over din kommentar oplysninger om det tidspunkt, kommentaren oprettes, din e-mail-adresse og, hvis du ikke slår op anonymt, det brugernavn, du har valgt.

Opbevaring af IP-adressen

Vores kommentar funktion gemmer IP-adresser på de brugere, der skriver kommentarer. Da vi ikke gennemgå kommentarer på denne hjemmeside før aktivering, vi har brug for disse data for at kunne gribe ind over for forfatteren i tilfælde af overtrædelser af loven såsom fornærmelser eller propaganda.

Abonner på kommentarer

Som bruger af webstedet kan du abonnere på kommentarer, når du er logget på. Du vil modtage en bekræftelses-e-mail for at bekræfte, at du er ejer af den angivne e-mail-adresse. Det er gratis, og du kan afmelde dig til hver en tid. De data, der indtastes som led i at abonnere på kommentarer, slettes i dette tilfælde. Men hvis du har givet disse data til os til andre formål og andre steder (f.eks. bestilling af nyhedsbreve), vil disse data forblive hos os.

Opbevaringstid for kommentarer

Kommentarerne og relaterede data (f.eks. IP-adresse) gemmes og forbliver på denne hjemmeside, indtil det kommenterede indhold er blevet fuldstændig slettet, eller kommentarerne skal slettes af juridiske årsager (f.eks. stødende kommentarer).

Retsgrundlag

Kommentarerne gemmes på baggrund af dit samtykke (art. 6 sek. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. En uformel besked via e-mail til os er tilstrækkelig til dette formål. Lovligheden af de databehandlingsoperationer, der allerede har fundet sted, berøres ikke af tilbagekaldelsen.

5. Sociale medier

eRecht24 Værktøj til sikker deling

Indholdet på denne hjemmeside kan deles i overensstemmelse med databeskyttelse på sociale netværk som Facebook, Twitter & Co. På denne side bruges værktøjet eRecht24 Sikker deling. Dette værktøj etablerer ikke direkte kontakt mellem netværk og brugere, før brugeren aktivt klikker på en af disse knapper. Hvis du klikker på knappen giver samtykke i henhold til art. 1 tændt. en GDPR. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes med virkning for fremtiden.

Dette værktøj overfører ikke automatisk brugerdata til operatørerne af disse platforme. Hvis brugeren er logget ind på et af de sociale netværk, vises der et informationsvindue, når du bruger de sociale knapper på Facebook, Twitter og Co., hvor brugeren kan bekræfte teksten, før han sender.

Vores brugere kan dele indholdet af denne hjemmeside i overensstemmelse med databeskyttelse på sociale netværk uden at skabe komplette surf profiler af operatørerne af netværkene.

Facebook Plugins (Synes godt om og del knap)

Plugins af det sociale netværk Facebook er integreret på denne hjemmeside. Denne service leveres af Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Men ifølge Facebook vil de indsamlede data også blive overført til USA og andre tredjelande.

Du kan genkende Facebook-plugins ved Hjælp af Facebook-logoet eller “Synes godt om”-knappen på denne hjemmeside. En oversigt over Facebook plugins kan findes her: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Når du besøger denne hjemmeside, plugin etablerer en direkte forbindelse mellem din browser og Facebook-serveren. Facebook modtager de oplysninger, du har besøgt denne hjemmeside med din IP-adresse. Hvis du klikker på Facebook -knappen “Synes godt om”, mens du er logget ind på din Facebook-konto, kan du knytte indholdet af denne hjemmeside til din Facebook-profil. Dette gør det muligt for Facebook at knytte dit besøg på denne hjemmeside til din brugerkonto. Vi vil gerne påpege, at vi som udbyder af siderne ikke modtager kendskab til indholdet af de overførte data samt deres brug af Facebook. Du kan finde flere oplysninger i Facebooks politik om beskyttelse af personlige oplysninger på: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Hvis du ikke ønsker, at Facebook skal kunne knytte dit besøg til denne hjemmeside til din Facebook-brugerkonto, skal du logge ud af din Facebook-brugerkonto.

Brugen af Facebook plugins er baseret på art. 1 tændt. f GDPR. Hjemmesiden operatør har en legitim interesse i den bredest mulige synlighed på sociale medier. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, foretages behandlingen udelukkende på grundlag af artikel 6, stk. 0. 1 tændt. en GDPR; samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

XING-plugin

Denne hjemmeside bruger funktioner i XING-netværket. Udbyderen er XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland.

Hver gang der åbnes en af vores sider, der indeholder XING-funktioner, oprettes der forbindelse til XING-servere. Så meget som vi ved, vil personoplysninger ikke blive opbevaret. Især gemmes der ingen IP-adresser, eller brugsfunktionsmåden evalueres.

Lagringen og analysen af dataene foretages på grundlag af artikel 6, stk. 3. 1 tændt. f GDPR. Hjemmesiden operatør har en legitim interesse i den bredest mulige synlighed på sociale medier. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, foretages behandlingen udelukkende på grundlag af artikel 6, stk. 0. 1 tændt. en GDPR; samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Yderligere oplysninger om databeskyttelse og XING Share-knappen findes i XING’s politik om beskyttelse af personlige oplysninger på: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

6. Analyseværktøjer og reklame

Google Analytics

Dette websted bruger funktioner i webanalysetjenesten Google Analytics. Udbyderen er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics bruger såkaldte “cookies”. Disse er tekstfiler, der er gemt på din computer og tillader en analyse af din brug af hjemmesiden. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af denne hjemmeside, overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der.

Lagring af Google Analytics-cookies og brugen af dette analyseværktøj udføres på grundlag af art. 1 tændt. f GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at analysere brugeradfærd for at optimere både sin hjemmeside og sin annoncering. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke (f.eks. samtykke til opbevaring af cookies), udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 1 tændt. en GDPR; samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

IP-anonymisering

Vi har aktiveret IP-anonymiseringsfunktionen på denne hjemmeside. Dette vil forkorte din IP-adresse fra Google i EU’s medlemsstater eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, før den overføres til USA. Kun i særlige tilfælde vil den fulde IP-adresse blive overført til en Google-server i USA og afkortet der. På vegne af operatøren af denne hjemmeside, vil Google bruge disse oplysninger med henblik på at evaluere din brug af hjemmesiden, komkompilere rapporter om hjemmesiden aktivitet og levere andre tjenester i forbindelse med hjemmesiden aktivitet og brug af internettet til hjemmesiden operatør. Den IP-adresse, der overføres af din browser inden for rammerne af Google Analytics, vil ikke blive slået sammen med andre data fra Google.

Browser Plugin

Du kan forhindre lagring af cookies ved at indstille din browsersoftware i overensstemmelse hermed. Vi vil dog gerne påpege, at i dette tilfælde kan du ikke være i stand til at bruge alle funktioner på denne hjemmeside i fuldt omfang. Du kan også forhindre indsamling af data, der genereres af cookien, og som er relateret til din brug af webstedet (herunder din IP-adresse) til Google og Googles behandling af disse data, ved at downloade og installere den browserplug-in, der er tilgængelig på følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Modstand mod dataindsamling

Du kan forhindre Google Analytics’ indsamling af dine data ved at klikke på følgende link. Der er indstillet en fravalgscookie, der forhindrer indsamling af dine data ved fremtidige besøg på dette websted: Deaktiver Google Analytics.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du håndterer brugerdata hos Google Analytics, i Googles politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Behandling af ordre

Vi har indgået en kontrakt med Google om ordrebehandling og fuldt ud gennemføre de strenge krav fra de tyske databeskyttelsesmyndigheder, når du bruger Google Analytics.

Demografi af Google Analytics

Dette websted bruger funktionen “demografiske karakteristika” i Google Analytics. Dette giver dig mulighed for at oprette rapporter, der indeholder udsagn om sidebesøgendes alder, køn og interesser. Disse data kommer fra interessebaseret annoncering fra Google samt fra tredjeparts besøgsdata. Disse data kan ikke knyttes til en bestemt person. Du kan til enhver tid deaktivere denne funktion via annonceindstillingerne på din Google-konto eller generelt forbyde Google Analytics indsamling af dine data som vist i elementet “Modstand mod dataindsamling”.

Opbevaringstid

Data på bruger- og hændelsesniveau, der er gemt af Google, og som er knyttet til cookies, bruger-id’er (f.eks. bruger-id) eller reklame-id’er (f.eks. DoubleClick-cookies, Android-reklame-id) vil blive anonymiseret eller slettet efter 14 måneder. Nærmere oplysninger kan findes på følgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google AdSense (ikke personlig)

Dette websted bruger Google AdSense, en tjeneste til integration af annoncer. Udbyderen er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi bruger Google AdSense i “ikke-personlig” tilstand. I modsætning til personlig tilstand er annoncerne derfor ikke baseret på din tidligere brugeradfærd, og du har ikke oprettet nogen brugerprofil. I stedet bruges såkaldte “kontekstuelle oplysninger” i udvælgelsen af reklamer. De annoncer, du vælger, afhænger f.eks. Du kan finde flere oplysninger om forskellene mellem personlig og ikke-personlig målretning med Google AdSense under: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Bemærk, at cookies også kan gemmes i ikke-personlig tilstand, når du bruger Google Adsense. Disse bruges til at bekæmpe svig og misbrug, ifølge Google. Cookies forbliver på din enhed, indtil du sletter dem.

Brugen af Google Adsense i ikke-personlig tilstand er baseret på art. 1 tændt. f GDPR. Vi har en legitim interesse i at analysere brugeradfærd for at optimere både vores hjemmeside og vores annoncering. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke (f.eks. samtykke til opbevaring af cookies), udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 1 tændt. en GDPR; samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Google har certificering under “EU’s og USA’s værn om privatlivets fred”. Privacy Shield er et grænseoverskridende forhold mellem EU og USA for at sikre overholdelse af europæiske databeskyttelsesstandarder for databehandling i USA. Alle virksomheder, der er certificeret i henhold til privacy shield, er forpligtet til at overholde disse standarder for beskyttelse af personlige oplysninger.

Du kan tilpasse dine annonceringsindstillinger uafhængigt af din brugerkonto. Det kan du gøre ved at klikke på følgende link og logge ind: https://adssettings.google.com/authenticated.

For mere information om Googles annonceringsteknologier, klik her:
https://policies.google.com/technologies/ads
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google Analytics-remarketing

Dette websted bruger funktionerne i Google Analytics Remarketing sammen med google Ads’ og Google DoubleClicks funktioner på tværs af enheder. Udbyderen er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Denne funktion gør det muligt for de annonceringsmål målgrupper, der er oprettet med Google Analytics Remarketing, at være knyttet til google ads’ og Google DoubleClicks funktioner på tværs af enheder. På denne måde kan interessebaserede, personlige reklamemeddelelser, der er tilpasset til dig på én enhed (f.eks. mobiltelefon), afhængigt af din tidligere brugs- og browseradfærd, også vises på en anden af dine enheder (f.eks. tablet eller pc).

Hvis du har givet dit samtykke, knytter Google din browserhistorik på internettet og appen til din Google-konto til dette formål. På denne måde kan de samme personlige annoncebeskeder vises på enhver enhed, du logger på med din Google-konto.

For at understøtte denne funktion indsamler Google Analytics bruger-id’er, der midlertidigt er knyttet til vores Google Analytics-data, for at definere og oprette målgrupper til annonceannoncering på tværs af enheder.

Du kan gøre permanent indsigelse mod remarketing/målretning på tværs af enheder ved at deaktivere personlig annoncering. følg dette link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Oversigten over de indsamlede data på din Google-konto er udelukkende baseret på dit samtykke, som du kan indsende eller tilbagekalde med Google (art. 6 sek. For dataindsamlingshandlinger, der ikke flettes ind på din Google-konto (f.eks. fordi du ikke har en Google-konto eller har gjort indsigelse mod fletningen), er indsamlingen af dataene baseret på art. 1 tændt. f GDPR. Den legitime interesse opstår som følge af, at webstedsoperatøren har en interesse i den anonymiserede analyse af de besøgende på webstedet i reklameøjemed.

Yderligere oplysninger og politikken om beskyttelse af personlige oplysninger kan findes i Googles politik om beskyttelse af personlige oplysninger på: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Google Ads og Google-konverteringssporing

Denne hjemmeside bruger Google Ads. Google Ads er et online annonceringsprogram for Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Som en del af Google Ads bruger vi såkaldt konverteringssporing. Når du klikker på en annonce, der er placeret af Google, er der indstillet en cookie til konverteringssporing. Cookies er små tekstfiler, som internetbrowseren placerer på brugerens computer. Disse cookies udløber efter 30 dage og bruges ikke til personlig identifikation af brugere. Hvis brugeren besøger bestemte sider på denne hjemmeside, og cookien endnu ikke er udløbet, kan Google og vi genkende, at brugeren har klikket på annoncen og er blevet omdirigeret til denne side.

Hver Google Ads-kunde modtager en anden cookie. Cookies kan ikke spores via Google Ads-kunders websteder. De oplysninger, der indsamles ved hjælp af konverteringscookien, bruges til at generere konverteringsstatistik for Google Ads-kunder, der har valgt konverteringssporing. Kunderne finder ud af det samlede antal brugere, der har klikket på deres annonce og er blevet omdirigeret til en side med et konverteringssporingstag. Du vil dog ikke modtage oplysninger, der kan bruges til personligt at identificere brugere. Hvis du ikke ønsker at deltage i sporing, kan du gøre indsigelse mod denne brug ved nemt at deaktivere Google Conversion Tracking cookie via din internetbrowser under Brugerindstillinger. De medtages derefter ikke i statistik over konverteringssporing.

Opbevaring af “konverteringscookies” og brugen af dette sporingsværktøj udføres på grundlag af art. 1 tændt. f GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at analysere brugeradfærd for at optimere både sin hjemmeside og sin annoncering. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke (f.eks. samtykke til opbevaring af cookies), udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 1 tændt. en GDPR; samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan finde flere oplysninger om Google Ads og Googles konverteringssporing i Googles politik til beskyttelse af personlige oplysninger: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Du kan indstille din browser, så du bliver informeret om indstillingen af cookies og kun tillade cookies fra sag til sag, udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt og aktivere automatisk sletning af cookies, når browseren lukkes. Når du deaktiverer cookies, kan funktionaliteten på denne hjemmeside være begrænset.

Google DobbeltKlik

Denne hjemmeside bruger funktioner i Google DoubleClick. Udbyderen er Google LLC, 1600 Amfiteater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, (i det følgende “DoubleClick”).

DoubleClick bruges til at vise dig interessebaserede annoncer på tværs af Googles annonceringsnetværk. Annoncerne kan tilpasses til de respektive seerens interesser ved hjælp af DoubleClick. For eksempel kan vores annoncer blive vist i Googles søgeresultater eller i reklamebannere, der er knyttet til DoubleClick.

For at kunne vise interesseorienterede reklamer til brugerne, skal DoubleClick være i stand til at genkende den respektive seeren. Til dette formål gemmes en cookie i brugerens browser, bag hvilke de websteder, brugeren har besøgt, klik og forskellige andre oplysninger gemmes. Disse oplysninger kombineres til en pseudonym brugerprofil for at vise interessebaseret annoncering til den pågældende bruger.

Brugen af Google DoubleClick er af interesse for målrettede reklameforanstaltninger. Dette udgør en legitim interesse i henhold til artikel 6, litra p). 1 tændt. f GDPR. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke (f.eks. samtykke til opbevaring af cookies), udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 1 tændt. en GDPR; samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan indstille din browser til at stoppe lagringen af cookies. Dette kan dog være forbundet med en begrænsning af tilgængelige webstedsfunktioner. Det bemærkes også, at DoubleClick også kan bruge andre teknologier til at oprette brugerprofiler. Nedlukningen af cookies garanterer derfor ikke, at der ikke oprettes brugerprofiler.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du gør indsigelse mod de annoncer, som Google viser, i følgende links: https://policies.google.com/technologies/ads og https://adssettings.google.com/authenticated.

Facebook-pixel

Dette website bruger Facebooks handlingspixel til at måle konvertering. Denne service leveres af Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Men ifølge Facebook vil de indsamlede data også blive overført til USA og andre tredjelande.

Dette gør det muligt at spore funktionsmåden for sidebesøgende, når de er blevet omdirigeret til udbyderens websted ved at klikke på en Facebook-annonce. Dette gør det muligt at evaluere effektiviteten af Facebook-annoncer til statistiske formål og markedsundersøgelsesformål og for at optimere fremtidige annonceringsforanstaltninger.

De indsamlede data er anonyme for os som operatør af denne hjemmeside, kan vi ikke drage nogen konklusioner om identiteten af brugerne. Dataene gemmes og behandles dog af Facebook, så det er muligt at oprette forbindelse til den pågældende brugerprofil, og Facebook kan bruge dataene til sine egne annonceringsformål i overensstemmelse med Facebooks politik for dataforbrug. Dette gør det muligt for Facebook at køre annoncer på Facebook-websteder såvel som uden for Facebook. Denne brug af dataene kan ikke påvirkes af os som webstedsoperatør.

Brugen af Facebook pixels er baseret på art. 1 tændt. f GDPR. Hjemmesiden operatør har en legitim interesse i effektive reklameaktiviteter, herunder sociale medier. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke (f.eks. samtykke til opbevaring af cookies), udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 1 tændt. en GDPR; samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan finde yderligere oplysninger om beskyttelse af dine personlige oplysninger i Facebooks politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Du kan også slå remarketingfunktionen For brugerdefinerede målgrupper fra i afsnittet Annonceindstillinger under https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. For at gøre dette skal du være logget ind på Facebook.

Hvis du ikke har en Facebook-konto, kan du deaktivere brugsbaseret annoncering fra Facebook på webstedet for European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

7. Nyhedsbrev

Oplysninger om nyhedsbreve

Hvis du ønsker at modtage det nyhedsbrev, der tilbydes på hjemmesiden, kræver vi, at du angiver en e-mail-adresse samt oplysninger, der giver os mulighed for at bekræfte, at du er ejer af den angivne e-mail-adresse, og at du accepterer at modtage nyhedsbrevet. Yderligere data indsamles ikke eller kun på frivillig basis. Vi bruger udelukkende disse data til at sende de ønskede oplysninger og videregiver dem ikke til tredjepart.

Behandlingen af de data, der indtastes i nyhedsbrevets registreringsformular, udføres udelukkende på grundlag af dit samtykke (art. 6 sek. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til lagring af data, e-mail-adresse og deres brug til at sende nyhedsbrevet, for eksempel via linket “Afmeld” i nyhedsbrevet. Lovligheden af de databehandlingsoperationer, der allerede har fundet sted, berøres ikke af tilbagekaldelsen.

De data, du har gemt med henblik på at modtage nyhedsbrevet, gemmes af os eller nyhedsbrevets tjenesteudbyder, indtil du bliver sendt ud af nyhedsbrevet og slettet fra nyhedsbrevets distributionsliste, efter at nyhedsbrevet er blevet afmeldt. Data, der er gemt til andre formål, berøres ikke af dette.

Når du har forladt distributionslisten for nyhedsbrevet, kan din e-mail-adresse blive gemt på en sortliste hos os eller udbyderen af nyhedsbrevet for at forhindre fremtidige e-mails. Dataene fra den sorte liste bruges kun til dette formål og flettes ikke med andre data. Dette tjener både din interesse og vores interesse i at overholde de juridiske krav, når du sender nyhedsbreve (legitim interesse i henhold til art. 6 sek. 1 lit. f GDPR). Opbevaringen på den sorte liste er ikke tidsbegrænset. Du kan gøre indsigelse mod opbevaringen, hvis dine interesser vejer tungere end vores legitime interesse.

Mailchimp

Denne hjemmeside bruger MailChimp’s tjenester til at sende nyhedsbreve. Udbyderen er Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp er en tjeneste, der kan bruges til at organisere og analysere nyhedsbreve, blandt andre ting. Når du indtaster oplysninger med henblik på at modtage et nyhedsbrev (f.eks. e-mail-adresse), gemmes de på MailChimps servere i USA.

MailChimp er certificeret i henhold til EU’s og USA’s værn om privatlivets fred. Privacy Shield er en aftale mellem Den Europæiske Union (EU) og USA om at sikre overholdelse af europæiske databeskyttelsesstandarder i USA.

Med hjælp fra MailChimp kan vi analysere vores kampagner for nyhedsbreve. Når du åbner en e-mail, der sendes med MailChimp, opretter en fil (web-beacon) i e-mailen forbindelse til MailChimps servere i USA. Dette giver dig mulighed for at afgøre, om en nyhedsbrevmeddelelse er blevet åbnet, og hvilke links der er klikket på, hvis det er nødvendigt. Den indsamler også tekniske oplysninger (f.eks. hentningstidstid, IP-adresse, browsertype og operativsystem). Disse oplysninger kan ikke tildeles den respektive modtager af nyhedsbrevet. De anvendes udelukkende til statistisk analyse af nyhedsbrevskampagner. Resultaterne af disse analyser kan bruges til bedre at tilpasse fremtidige nyhedsbreve til modtagernes interesser.

Hvis du ikke ønsker en analyse af MailChimp, skal du afmelde nyhedsbrevet. Til dette formål giver vi et tilsvarende link i hver nyhedsbrev besked. Du kan også afmelde nyhedsbrevet direkte fra hjemmesiden.

Databehandlingen er baseret på dit samtykke (art. 6 sek. Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke ved at afmelde nyhedsbrevet. Lovligheden af de databehandlingsoperationer, der allerede har fundet sted, berøres ikke af tilbagekaldelsen.

De data, du har gemt med henblik på at modtage nyhedsbrevet, gemmes af os eller nyhedsbrevets tjenesteudbyder, indtil du bliver sendt ud af nyhedsbrevet og slettet fra nyhedsbrevets distributionsliste, efter at nyhedsbrevet er blevet afmeldt. Data, der er gemt til andre formål, berøres ikke af dette.

Når du har forladt distributionslisten for nyhedsbrevet, kan din e-mail-adresse blive gemt på en sortliste hos os eller udbyderen af nyhedsbrevet for at forhindre fremtidige e-mails. Dataene fra den sorte liste bruges kun til dette formål og flettes ikke med andre data. Dette tjener både din interesse og vores interesse i at overholde de juridiske krav, når du sender nyhedsbreve (legitim interesse i henhold til art. 6 sek. 1 lit. f GDPR). Opbevaringen på den sorte liste er ikke tidsbegrænset. Du kan gøre indsigelse mod opbevaringen, hvis dine interesser vejer tungere end vores legitime interesse.

Du kan finde flere oplysninger i MailChimps politik om beskyttelse af personlige oplysninger på: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Indgåelse af en databehandlingsaftale

Vi har indgået en såkaldt “databehandlingsaftale” med MailChimp, hvor vi forpligter MailChimp til at beskytte vores kunders data og ikke videregive dem til tredjeparter.

8. Plugins og værktøjer

YouTube med forbedret beskyttelse af personlige oplysninger

Denne hjemmeside integrerer videoer fra YouTube. Sitet drives af Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi bruger YouTube i avanceret privatlivstilstand. Ifølge YouTube tillader denne tilstand ikke YouTube at gemme oplysninger om besøgende på denne hjemmeside, før de ser videoen. Den udvidede databeskyttelsestilstand udelukker dog ikke nødvendigvis overførsel af data til YouTube-partnere. På denne måde opretter youTube forbindelse til Google DoubleClick-netværket, uanset om du ser en video.

Så snart du starter en YouTube-video på denne hjemmeside, oprettes der forbindelse til YouTubes servere. YouTube-serveren vil blive informeret om, hvilken af vores sider du har besøgt. Hvis du er logget ind på din YouTube-konto, giver du YouTube tilladelse til at knytte din browseradfærd direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din YouTube-konto.

Desuden kan youTube gemme forskellige cookies på din enhed, når du har startet en video. Ved hjælp af disse cookies kan YouTube indhente oplysninger om besøgende på denne hjemmeside. Disse oplysninger bruges blandt andet til at indsamle videostatistikker, forbedre brugervenligheden og forhindre svindel. Cookies forbliver på din enhed, indtil du sletter dem.

Hvis det er nødvendigt, efter at have startet en YouTube-video, kan yderligere databehandlingsoperationer udløses, som vi ikke har nogen indflydelse på.

Brugen af YouTube er af interesse for en tiltalende præsentation af vores online tilbud. Dette udgør en legitim interesse i henhold til artikel 6, litra c). 1 tændt. f GDPR. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, foretages behandlingen udelukkende på grundlag af artikel 6, stk. 0. 1 tændt. en GDPR; samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan finde flere oplysninger om YouTubes politik om beskyttelse af personlige oplysninger i deres politik om beskyttelse af personlige oplysninger på: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google-webskrifttyper

Denne side bruger såkaldte web skrifttyper fra Google til at give ensartet udseende af skrifttyper. Google Skrifttyper installeres lokalt. Der er ikke forbindelse til Google-servere.

Du kan finde flere oplysninger om Google Web-skrifttyper https://developers.google.com/fonts/faq og Googles politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Adobe-skrifttyper

Dette websted bruger Adobe-webskrifttyper til at vise bestemte skrifttyper på en ensartet måde. Udbyderen er Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose 95110-2704, USA (Adobe).

Når du besøger dette websted, indlæser din browser de nødvendige skrifttyper direkte fra Adobe for at vise dem korrekt til din enhed. Din browser opretter forbindelse til Adobes servere i USA. Dette vil give Adobe mulighed for at lære, at denne hjemmeside er blevet tilgået via din IP-adresse. Adobe siger, at der ikke gemmes cookies, når skrifttyperne leveres.

Adobe er certificeret i henhold til EU’s og USA’s værn om privatlivets fred. Privacy Shield er en aftale mellem USA og EU om at sikre overholdelse af europæiske databeskyttelsesstandarder. For mere information, besøg venligst: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

Lagringen og analysen af dataene foretages på grundlag af artikel 6, stk. 3. 1 tændt. f GDPR. Hjemmesiden operatør har en legitim interesse i en ensartet repræsentation af skrifttypen på sin hjemmeside. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke (f.eks. samtykke til opbevaring af cookies), udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 1 tændt. en GDPR; samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan finde flere oplysninger om Adobe Fonts på: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Adobes politik om beskyttelse af personlige oplysninger kan findes på: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Google Maps

Denne side bruger korttjenesten Google Maps via en API. Udbyderen er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Hvis du vil bruge funktionerne i Google Maps, er det nødvendigt at gemme din IP-adresse. Disse oplysninger overføres normalt til og gemmes af en Google-server i USA. Udbyderen af dette websted har ingen indflydelse på denne dataoverførsel.

Brugen af Google Maps er af hensyn til en tiltalende præsentation af vores online tilbud og i en nem søgning på de steder, der er angivet af os på hjemmesiden. Dette udgør en legitim interesse i henhold til artikel 6, litra c). 1 tændt. f GDPR. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, foretages behandlingen udelukkende på grundlag af artikel 6, stk. 0. 1 tændt. en GDPR; samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du håndterer brugerdata, i Googles politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Openstreetmap

Vi bruger korttjenesten i OpenStreetMap (OSM). Udbyderen er Open Street Map Foundation (OSMF), 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, Storbritannien.

Når du besøger en hjemmeside, der omfatter OpenStreetMap, vil du blive kontaktet, blandt andre ting. Videresendte din IP-adresse og andre oplysninger om din adfærd på denne hjemmeside til OSMF. OpenStreetMap gemmer muligvis cookies i din browser. Disse er tekstfiler, der er gemt på din computer og tillader en analyse af din brug af hjemmesiden. Du kan forhindre lagring af cookies ved at indstille din browsersoftware i overensstemmelse hermed. Vi vil dog gerne påpege, at i dette tilfælde kan du ikke være i stand til at bruge alle funktioner på denne hjemmeside i fuldt omfang.

Du kan også spore din placering, hvis du har tilladt den i enhedens indstillinger, f.eks. Udbyderen af dette websted har ingen indflydelse på denne dataoverførsel. Detaljer kan findes i OpenStreetMap Privacy Policy på følgende link: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy.

Brugen af OpenStreetMap er af hensyn til en tiltalende præsentation af vores online tilbud og en nem søgning af de steder, som vi har angivet på hjemmesiden. Dette udgør en legitim interesse i henhold til artikel 6, litra c). 1 tændt. f GDPR. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke (f.eks. samtykke til opbevaring af cookies), udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 1 tændt. en GDPR; samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Google reCAPTCHA

Vi bruger “Google reCAPTCHA” (i det følgende benævnt “reCAPTCHA”) på denne hjemmeside. Udbyderen er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

formålet med reCAPTCHA er at kontrollere, at indtastning af data på dette websted (f.eks. i en kontaktformular) udføres af et menneske eller af et automatiseret program. Med henblik herpå analyserer reCAPTCHA den besøgendes adfærd på grundlag af forskellige karakteristika. Denne analyse starter automatisk, så snart den besøgende kommer ind på hjemmesiden. Til analyse evaluerer reCAPTCHA forskellige oplysninger (f.eks. IP-adresse, varigheden af den besøgendes ophold på hjemmesiden eller musebevægelser foretaget af brugeren). De data, der indsamles under analysen, vil blive videresendt til Google.

ReCAPTCHA-analyserne kører helt i baggrunden. Besøgende på webstedet er ikke opmærksom på, at en analyse finder sted.

Lagringen og analysen af dataene foretages på grundlag af artikel 6, stk. 3. 1 tændt. f GDPR. Hjemmesiden operatør har en legitim interesse i at beskytte sine web-tilbud fra misbrug automatiseret spionage og spam. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke (f.eks. samtykke til opbevaring af cookies), udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 1 tændt. en GDPR; samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan finde flere oplysninger om Google reCAPTCHA i Googles politik om beskyttelse af personlige oplysninger og Googles vilkår for anvendelse på følgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=de og https://policies.google.com/terms?hl=de.

9. Online marketing og partnerprogrammer

Amazon Partner Program

Operatørerne af denne hjemmeside deltager i Amazonas EU Partner Program. Denne hjemmeside bruger Amazon til at omfatte reklamer og links til Amazon.de’s side, hvor vi kan tjene penge på reklame refusion. Amazon bruger cookies til at forstå oprindelsen af ordrerne. Dette gør det muligt for Amazon at genkende, at du har klikket på partnerlinket på denne hjemmeside.

Lagringen og analysen af dataene foretages på grundlag af artikel 6, stk. 3. 1 tændt. f GDPR. Hjemmesiden operatør har en legitim interesse i den korrekte beregning af hans affiliate vederlag. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke (f.eks. samtykke til opbevaring af cookies), udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 1 tændt. en GDPR; samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan finde flere oplysninger om Amazons dataforbrug i Amazons politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.

10. e-handels- og betalingsudbydere

Behandling af data (kunde- og kontraktdata)

Vi indsamler, behandler og bruger kun personoplysninger i det omfang, de er nødvendige for etablering, indhold eller ændring af retsforhold (lagerdata). Dette sker på grundlag af artikel 6, stk. 3. 1 tændt. b GDPR, som gør det muligt at behandle data med mulighed for at opfylde en kontrakt eller foranstaltninger forud for kontraktindgåeden. Vi indsamler, behandler og bruger kun personoplysninger om brugen af denne hjemmeside (brugsdata) i det omfang, det er nødvendigt for at gøre det muligt eller fakturere brugeren for at bruge tjenesten.

De indsamlede kundedata slettes efter afslutningen af ordren eller afslutning af forretningsforbindelsen. Lovbestemte opbevaringsperioder forbliver upåvirkede.

Overførsel af data ved indgåelse af kontrakten for onlinebutikker, forhandlere og forsendelse af varer

Vi videregiver kun personoplysninger til tredjeparter, hvis dette er nødvendigt i forbindelse med kontraktbehandling, for eksempel til de virksomheder, der har fået overdraget leveringen af varerne, eller til det kreditinstitut, der har fået overdraget betalingsbehandlingen. Yderligere videregivelse af dataene vil ikke finde sted, eller kun hvis du udtrykkeligt har givet samtykke til overførslen. Dine data vil ikke blive videregivet til tredjeparter uden udtrykkeligt samtykke, for eksempel med henblik på annoncering.

Grundlaget for databehandling er art. 1 tændt. b GDPR, som gør det muligt at behandle data med mulighed for at opfylde en kontrakt eller foranstaltninger forud for kontraktindgåeden.

Paypal

På denne hjemmeside tilbyder vi betaling via PayPal. Udbyderen af denne betalingstjeneste er PayPal (Europa) S.A.R.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (i det følgende benævnt “PayPal”).

Hvis du vælger betalingen via PayPal, overføres de betalingsoplysninger, du indtaster, til PayPal.

Overførslen af dine data til PayPal er baseret på art. 1 tændt. en GDPR (samtykke) og Art. 1 tændt. b GDPR (behandling for udførelse af en kontrakt). Du har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde dit samtykke til databehandling. Tilbagekaldelse påvirker ikke effektiviteten af tidligere databehandlingshandlinger.

Klarna

På denne hjemmeside tilbyder vi blandt andet betaling med klarnas tjenester. Leverandøren er Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (i det følgende benævnt “Klarna”).

Klarna tilbyder forskellige betalingsmuligheder (f.eks. køb af rater). Hvis du beslutter dig for at betale med Klarna (Klarna checkout løsning), vil Klarna indsamle forskellige personlige data fra dig. Nærmere oplysninger kan findes i Klarnas privatlivspolitik på følgende link: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Klarna bruger cookies til at optimere brugen af Klarna-kassens løsning. Optimering af kassen løsning repræsenterer en legitim interesse i henhold til art. 1 tændt. f GDPR. Cookies er små tekstfiler, der er gemt på din enhed og ikke forårsager nogen skade. De forbliver på din enhed, indtil du sletter dem. Nærmere oplysninger om brugen af Klarna cookies kan findes på følgende link: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Overførslen af dine data til Klarna er baseret på artikel 6, stk. 0. 1 tændt. en GDPR (samtykke) og Art. 1 tændt. b GDPR (behandling for udførelse af en kontrakt). Du har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde dit samtykke til databehandling. Tilbagekaldelse påvirker ikke effektiviteten af tidligere databehandlingshandlinger.

Directebanking

På denne hjemmeside tilbyder vi blandt andet betaling ved “øjeblikkelig overførsel”. Udbyderen af denne betalingstjeneste er Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (i det følgende benævnt “Sofort GmbH”).

Ved hjælp af “Immediate Transfer”-proceduren modtager vi en betalingsbekræftelse fra Sofort GmbH i realtid og kan straks begynde at opfylde vores forpligtelser.

Hvis du har valgt betalingsmetoden “Øjeblikkelig overførsel”, sender du pinkoden og en gyldig TAN til Sofort GmbH, som du kan logge på din netbankkonto med. Sofort GmbH kontrollerer automatisk din kontosaldo efter at have logget ind og udfører overførslen til os ved hjælp af DEN TAN, du har sendt. Derefter straks sender os en transaktion bekræftelse. Efter at have logget ind, kontrolleres dit salg, kreditmaksimum for MRP-kreditten og tilstedeværelsen af andre konti og deres beholdninger også automatisk.

Ud over PIN-koden og TAN overføres de betalingsdata, du indtaster, samt personoplysninger også til Sofort GmbH. Dataene om dig er for- og efternavn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, IP-adresse og, hvis det er relevant, andre data, der kræves til betalingsbehandling. Videregivelse af disse data er nødvendig for at fastslå din identitet hævet over enhver tvivl og for at forhindre svindel.

Overførslen af dine data til Sofort GmbH er baseret på art. 1 tændt. en GDPR (samtykke) og Art. 1 tændt. b GDPR (behandling for udførelse af en kontrakt). Du har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde dit samtykke til databehandling. Tilbagekaldelse påvirker ikke effektiviteten af tidligere databehandlingshandlinger.

Nærmere oplysninger om betaling via øjeblikkelig bankoverførsel kan findes i følgende links: https://www.sofort.de/datenschutz.html og https://www.klarna.com/sofort/.

11. Egne tjenesteydelser

Håndtering af ansøgerdata

Vi tilbyder dig mulighed for at søge ind hos os (f.eks. via e-mail, post eller online ansøgningsskema). I det følgende informerer vi dig om omfanget, formålet med og brugen af dine personoplysninger, der indsamles under ansøgningsprocessen. Vi sikrer, at indsamling, behandling og brug af dine data udføres i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og alle andre lovbestemmelser, og at dine data vil blive behandlet strengt fortroligt.

Omfanget og formålet med dataindsamlingen

Når du sender os en ansøgning, behandler vi dine personoplysninger (f.eks. kontakt- og kommunikationsdata, ansøgningsdokumenter, noter under interviews osv.), for så vidt dette er nødvendigt for afgørelsen om etablering af et ansættelsesforhold. Retsgrundlaget heraf er § 26 i den tyske forbundslov (indledning af et ansættelsesforhold), artikel 6, stk. 1 tændt. b GDPR (generel indledning af kontrakter) og, hvis du har givet dit samtykke, artikel 6, stk. 0. 1 tændt. en GDPR. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Dine personoplysninger vil kun blive videregivet i vores virksomhed til personer, der er involveret i behandlingen af din ansøgning.

Hvis ansøgningen bliver godkendt, vil de data, du indsender, blive behandlet på grundlag af § 26 i den tyske tyske databeskyttelseslov (BDSG) og Art. 1 tændt. b GDPR, der er lagret i vores databehandlingssystemer med det formål at udføre ansættelsesforholdet.

Opbevaringsperiode for dataene

Hvis vi ikke kan tilbyde dig et jobtilbud, afvise et jobtilbud eller trække din ansøgning tilbage, forbeholder vi os ret til at opbevare de data, du giver, på grundlag af vores legitime interesser (art. 6 sek. 1 lit. f GDPR) i op til 6 måneder fra afslutningen af ansøgningsprocessen (afvisning eller tilbagetrækning af ansøgningen). Dataene slettes derefter, og de fysiske ansøgningsdokumenter destrueres. Tilbageholdelsen anvendes især til verifikationsformål i tilfælde af en tvist. Hvis det viser sig, at oplysningerne vil være nødvendige efter udløbet af fristen på seks måneder (f.eks. på grund af en forestående eller verserende retssag), vil sletningen kun finde sted, hvis formålet med yderligere opbevaring ikke længere er nødvendigt.

En længere tilbageholdelse kan også finde sted, hvis du har givet passende samtykke (art. 6 sek. 1 lit. en GDPR), eller hvis juridiske opbevaringsforpligtelser forhindrer sletning.

Adgang til ansøgerpuljen

Hvis vi ikke tilbyder dig et jobtilbud, kan du muligvis føje dig til vores ansøgerpulje. I tilfælde af optagelse vil alle dokumenter og oplysninger fra ansøgningen blive overført til ansøgerpuljen for at kontakte dig i tilfælde af egnede ledige stillinger.

Adgang til ansøgerpuljen er udelukkende baseret på dit udtrykkelige samtykke (art. 6 sek. Afgivelse af samtykke er frivillig og har ikke noget at gøre med den igangværende ansøgningsproces. Den pågældende kan til enhver tid trække sit samtykke tilbage. I dette tilfælde slettes dataene fra ansøgerpuljen permanent, medmindre der er juridiske grunde til opbevaring.

Oplysningerne fra ansøgerpuljen slettes uigenkaldeligt senest to år efter, at tilladelsen er givet.